Projektai

UAB „Baltic Champs“ vysto inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos kūrimą.

UAB „Baltic Champs“ su partneriu UAB „Aksonas“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „UAB „Baltic Champs“ inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos prototipo kūrimas“, kuris skirtas ištirti ir sukurti inovatyvią, dirbtiniu intelektu grįstą pievagrybių auginimo robotinę technologiją, padėsiančią sumažinti technologinio proceso rizikas, trukmę ir padidinti pievagrybių auginimo produktyvumą bei pačių pievagrybių kokybę.

UAB „Baltic Champs“ ypatingą dėmesį skiria pievagrybių auginimo technologijų tobulinimui. Įmonė nuolat investuoja į inovatyvias technologijas, užsiima moksline – tiriamąja veikla. Pastovus inovacijų diegimo procesas yra UAB „Baltic Champs“ strategijos dalis ir padeda siekti įmonės užsibrėžtų tikslų – panaudojant įgytas ir sukauptas žinias, bei patirtį kurti inovatyvų, efektyvų ir santykinai mažų kaštų ir žmogiškųjų resursų reikalaujantį pievagrybių verslą.

Sudėtingame pievagrybių auginimo procese augintojai susiduria su įvairiais iššūkiais kurie neigiamai veikia įmonės veiklos ekonominius rezultatus. Tai dažniausiai susiję su pievagrybių ligų ir užkratų užkardymu, energetinių ir žmogiškųjų išteklių neracionaliu panaudojimu. Esami pievagrybių auginimo būdai yra specializuoti ir reikalauja daug rankinio darbo, kas tiesiogiai susiję su žmogiškuoju faktoriumi. Dėl to neišvengiamai atsiranda klaidos ir produkcijos nuostoliai.

Siekiant įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, UAB „Baltic Champs“ aktyviai dirba inovatyvių pievagrybių auginimo technologijų kūrimo srityje ir kartu su projekto partneriais, investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, planuodami sukurti ir pasiūlyti rinkai analogų pasaulyje neturinčias kompleksines pievagrybių auginimo ir apdorojimo technologijas:

  • atskirtus švarius ir nešvarius pievagrybių auginimo procesus;
  • grybienos atpažinimui ir pievagrybio indentifikavimui, vizualios analizės sistemos pagalba gautų duomenų apdorojimo IT sistemą, kuri valdys mikroklimato kaitos ir drėkinimo sistemas ir priiminės svarbius procesinius sprendimus;
  • substrato segmentavimo technologiją;
  • robotizuotą pievagrybių apdorojimo technologiją;
  • pievagrybių automatinės vizualios analizės sistemas bei automatinės pievagrybių rūšiavimo ir apskaitos sistemas;
  • lanksčią produktų ir taros logistikos sistemas;
  • greito atvėsinimo sistemas;
  • visų procesų valdymo ir apskaitos IT procesų valdymo sistemą.

Projekto „UAB „Baltic Champs“ inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos prototipo kūrimas“ įgyvendinimas prisidės prie šiuo metu pasaulyje sparčiai augančios gamybos automatizavimo inžinerių sprendimų plėtros, sumažins pažeidimų rizikas pievagrybių auginimo procese, padidins darbo našumą ir pievagrybių auginimo derlingumą, pagerins produktų kokybę.

Novatoriškos visų projekto partnerių kuriamos technologijos, tapdamos komerciniu produktu, atvers naujas verslo bei plėtros galimybes tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.

Projekto pavadinimas: „UAB „Baltic Champs“ inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos prototipo kūrimas“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Bendra projekto vertė – 1 747 216,63 Eur (be PVM). Projekto įgyvendinimui UAB „Batic Champs“ su partneriu UAB „Aksonas“ skiria ne mažiau nei 803 725,2 Eur nuosavų lėšų. Projektui įgyvendinti skiriama iki 943 491,43 Eur (be PVM) lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. liepos 13 d.