„Baltic Champs“ įgyvendino robotizacijos projektą

„Baltic Champs“, kartu su partneriu UAB „Aksonas“ įgyvendino mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą „Inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos prototipo kūrimas“.
Šis projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, dalį lėšų projekto įgyvendinimui prisidedant „Baltic Champs“.
Pradiniame projekto vykdymo etape buvo atlikti pievagrybių auginimo atskirų technologinių procesų moksliniai tyrimai, su tikslu nustatyti pievagrybių auginimui palankiausias mikroklimato sąlygas, siekiant valdyti grybinių ligų plitimo rizikas. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, sekančiame projekto įgyvendinimo etape, panaudojant šiuolaikines robotines technologijas ir dirbtinio intelekto automatizuoto valdymo sistemas, projekto komanda ieškojo sprendimų ir sukūrė inovatyvų, efektyvų ir santykinai mažų kaštų reikalaujantį technologinį procesą, skirtą pievagrybių auginimo technologinių procesų valdymui ir optimizavimui.
Sukurtas ir įdiegtas inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos prototipas apima:

  • Pievagrybių auginimo substrato segmentavimo technologiją, kuria remiantis atskiriami švarūs technologiniai procesai nuo nešvarių, t.y. grybienos praauginimo ir užuomazgų formavimo technologinė fazė atskirta nuo pievagrybių auginimo fazės. Šis principas leidžia valdyti užkratų ir grybinių ligų plitimo rizikas.
  • Robotizuotą pievagrybių apdorojimą. Tai kompleksinis sprendinys su robotizuotu pievagrybių apdorojimu ir manipuliavimu, pievagrybių svėrimu, pritaikant naujos konstrukcijos, ergonomiškas, vartomas plastikinių konteinerių pastatymo lentynas, kurios galėtų dvigubai padidinti darbo našumą.
  • Dirbtinio intelekto automatizuotą valdymo sistemą, kuri iš jutiklių ir skaitmeniniu formatu gaunamų vaizdų analizės, automatiškai valdydama technologinius valdiklius sukuria palankiausias mikroklimato sąlygas užuomazgų vystymuisi ir pievagrybių auginimui.

„Baltic Champs“ įgyvendinto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekto tikslams pasiekti didelį indėlį padarė VšĮ „Kauno technologijos universiteto“ mokslininkai, bei projekto partnerio UAB „Aksonas“ inžinieriai – konstruktoriai. Atskiriems technologinių operacijų įrenginių maketams sukurti minėti mokslininkai ir inžinieriai taikė įvairius mokslinius tiriamuosius metodus, kuriais remiantis inžinieriai – konstruktoriai suprojektavo įrenginius ir linijas, o „Baltic Champs“ personalas, kartu su UAB „Aksonas“ darbuotojais, pagal minėtus projektus, pagamino realiai veikiančius maketus ir juos instaliavo į sukurtą robotinės technologijos prototipą.
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos projekto vykdymo metu įgytos žinios sudaro galimybes racionaliai valdyti pievagrybių auginimo procesą, dirbtinio intelekto pagalba priimti technologinius sprendimus ir eliminuoti žmogiškojo faktoriau riziką. Šis „Baltic Champs“ pievagrybių auginimo mokslinių tyrimų projektas prisideda prie naujų technologijų ir inovacijų atsiradimo, bei kuria aukštą pridėtinę vertę.